سالم‌خواری یک رژیم غذایی تازه نیست. سالم‌خواری یک شیوه‌ی قدیمی زندگی‌ه. ما نباید از غذا خوردن عذاب وجدان داشته باشیم. من در «زعفرون» همراه شما سعی می‌کنم روز به روز سالم‌تر و متنوع‌تر غذا بخورم و شاداب‌تر زندگی کنم.